Betrokkenheid


Toonmomenten en exposities

Onze leerlingen laten graag zien wat ze kunnen. En ‘jezelf tonen’ is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van elke artiest. Daarom zijn toonmomenten en exposities heel belangrijk in onze academie. Dit zijn de momenten om onze leerlingen te laten stralen!

Op het podium (leren) staan is een heel belangrijk onderdeel van een opleiding Muziek of Woord. Daarom zijn deze activiteiten dus ook verplicht. Maar het is zeker niet de bedoeling om je plankenkoorts de hoogte in te jagen. Je spelplezier daarentegen wel! Daarom enkele tips:

  • Geniet ervan. Jij bent de ster op het podium!
  • Stress? Heel normaal, maar laat je er niet door van de wijs brengen. Je bent goed voorbereid, het zal wel lukken!
  • Op voorhand denk je misschien dat je het liefst van al voor een lege zaal zou spelen… Maar als het afgelopen is, heb je spijt dat er niemand je prestatie gehoord heeft. Neem geen risico: nodig iedereen uit die je kent. Ze zullen trots op je zijn!
  • Vertel ook na het concert of toonmoment aan je leerkracht en je medeleerlingen wat je er zelf van vond. Misschien zijn er dingen die jij ervaren hebt waar iedereen wat uit kan leren.
  • Heb je mooie foto’s of een toffe video van het optreden? Bezorg ze aan je leerkracht en het secretariaat. Het is altijd leuk om foto- en videomateriaal te hebben van de toonmomenten. En wees gerust: door de privacyregels zetten wij niet alles zomaar online.

Academieraad

De academieraad is een adviesraad voor de Academie.

De academieraad is samengesteld uit leerlingen, ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit de verschillende culturele actoren uit de regio (muziek-, toneel- en andere socio-culturele verenigingen).

De academieraad is een participatieraad die het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan ook zelf advies geven over deze aangelegenheden.

De leden van de academieraad zijn:

Als afgevaardigde voor de leerlingen: Liesbet Cosyn, Annemie Van Neck, Dominique Janssens, Ingrid Leys, Joris Derder, An De Coninck

Als personeelslid: Liesbeth De Lombaert

Als afgevaardigde uit de muziekverenigingen: Marian De Nijs, Elfriede Decelle

Als afgevaardigde uit de toneelverenigingen: Griet De Waele

Als afgevaardigde uit de culturele raden: Peter Van Accoleyen, Arnout Willockx

De voorzitter van de academieraad is Ingrid Leys en secretaris is Liesbeth de Lombaert.

Wens je je kandidaat te stellen voor de academieraad? Dan kan je contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

Lokale partners

Bij onze lokale partners kunnen onze leerlingen stralen, alsook hun eigenheid en hun kunnen tonen. Onze leerlingen leren bij onze partners genieten van uitvoeringen.

Hulp bij organisatie

Bij activiteiten (en zeker de grotere activiteiten) kunnen vele handen licht werk maken. Je leerkracht zal je uitnodigen.