Eigen Ik

In de pedagogische visie van onze academie staat de leerling centraal. Een voorwaarde om jou centraal te kunnen stellen, is wel dat we elkaar (leren) kennen.

Bij je inschrijving krijg je een vragenlijst. We bevragen je hobbies, artistieke en culturele ervaringen en sporen mogelijke verhoogde leerzorg op.

Bij aanvang van een schooljaar gaan we in de les in gesprek over de wederzijdse verwachtingen tijdens een intakegesprek. 

In de loop van het jaar houden we je leertraject bij in de vorm van een portfolio. We proberen zoveel mogelijk concerten op te nemen en foto’s van beeldcreaties te maken.

Het uiteindelijk doel is dat je je ontplooit in je discipline tot een unieke kunstenaar die wil stralen op een podium. 

We gaan heel bewust om met foto- en beeldmateriaal. Het pedagogisch gebruik staat voorop. Maar we maken ook graag gebruik van jouw kunstzinnige uitstraling (op een podium of via een expositie) om de academie te laten stralen. We vragen je bij het begin van het schooljaar om de toestemming om foto- en beeldmateriaal waar jij op staat te mogen gebruiken.

Basistraject

Een inschrijving aan een kunstacademie houdt in dat je een opgelegd basistraject volgt. Dit traject kan je regelmatig aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren of ervaringen.

Groeibegeleiding en evaluatie

Toonmomenten, exposities en proeven

In onze academie is jezelf tonen een groot onderdeel van je artistieke opleiding. Dat kan op een podium zijn, of in exposities. Vanuit deze visie is deelname aan toonmomenten verplicht. 

Schrikt dit je af? Dan hebben we goed nieuws. We smijten je niet voor de leeuwen. Het léren tonen is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Samen maken we deze toonmomenten groots, en kenbaar aan het publiek. De academie voorziet de nodige promotie (via facebook, affiches, flyers en de website) die je dan zelf verder kan delen en verspreiden.

Op bepaalde momenten maken we ook een spreekwoordelijke foto, om te kijken waar je op dat moment staat als performer. Zeker op het einde van een graad werken we met openbare proeven waarop we externe artistieke experts uitnodigen. Deze vorm van feedback van kunstenaars is fundamenteel voor jou in je leertraject, maar ook voor ons, om over (de kwaliteit van) onze eigen werking te waken. Je leerkrachten brengen je steeds tijdig op de hoogte over de inhoud en de data van toonmomenten.

Klasconcerten

Na de herfstvakantie beginnen de eerste klasconcerten. Via de facebookpagina van de Academie Lede kan je alle concerten volgen. 

Ga je zelf meedoen aan een klasconcert? We geven je graag een paar tips op weg naar een prima podiumkunstenaar: 

 • Geniet ervan. Jij bent de ster op het podium! 
 • Stress? Heel normaal, maar laat je er niet door van de wijs brengen. Je bent goed voorbereid, het zal wel lukken! 
 • Op voorhand denk je misschien dat je het liefst van al voor een lege zaal zou spelen... Maar als het afgelopen is, heb je spijt dat er niemand je prestatie gehoord heeft. Neem geen risico: nodig iedereen uit die je kent. Ze zullen trots op je zijn! 
 • Vertel ook na het concert of toonmoment aan je leerkracht en je medeleerlingen wat je er zelf van vond. Misschien zijn er dingen die jij ervaren hebt waar iedereen wat uit kan leren. 
 • Heb je mooie foto’s of een toffe video van het optreden? Bezorg ze aan je leerkracht en het secretariaat. Het is altijd leuk om foto- en videomateriaal te hebben van de toonmomenten. 

Permanente evaluatie

We vinden het belangrijk om heel je traject op te volgen en niet alleen de toonmomenten. Via ons leerplan bekijken we jou veel breder dan enkel als ‘performer’. We zullen je daarom permanent opvolgen, stimuleren en bijsturen waar nodig.

Gesprekken en oudercontacten

De academie streeft qua communicatie een open cultuur na. We gaan graag in gesprek met onze leerlingen en ouders. Laat ons dus weten wat goed gaat, of wat beter kan. Door samen tijdig te communiceren kunnen we vooruitlopen op mogelijke problemen, zn elkaar versterken in wat we goed doen. 

Oudercontacten worden op vrijwillige basis georganiseerd. Sommige leerkrachten doen dit structureel, andere leerkrachten zullen je uitnodigen wanneer de nood zich voordoet. 

Maar daarnaast kan je als ouder of leerling steeds zelf een afspraak maken met je leerkracht, wanneer je nood hebt aan een gesprek.

Culturele activiteiten partners

In de academie werken we nauw samen met de culturele partners uit de regio.

We delen concertdata via de website en agenda en roepen onze leerlingen op om actief deel te nemen aan het rijke culturele leven in Lede en omstreken, en ver daarbuiten (misschien zelfs over de landsgrenzen heen).

Extra ondersteuning

We organiseren ons kunstonderwijs zodat dit voor iedereen met de juiste inzet en motivatie haalbaar is. Waar nodig kunnen we voorzien in verhoogde zorg. 

Wanneer er aanpassingen aan de leerdoelen of aan het traject moeten gemaakt worden, hebben we attesten nodig van CLB (of inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs). Informeer je bij de directie over de mogelijkheden en noodzakelijkheden.

Werking van de academie

Leerkrachtenteam

Ons leerkrachtenteam is een samenstelling van vakexperts met de juiste scholing. Vanuit hun permanent lerende attitude, professionaliseren onze leerkrachten zich op regelmatige basis.

De leerkrachten hebben overleg in vakwerkgroepen, (pedagogische) studiedagen en algemene vergaderingen. 

Leerkrachten informeren zich systematisch over de vorderingen in alle vakken van hun leerlingen.

Beleid en coördinatie

Naast de leerkrachten heeft de academie een beleidscoördinator, een aanvangsbegeleider, een ICT-Coördinator en pedagogische coördinatoren.

De beleidscoördinator ondersteunt de directeur rechtstreeks op de verschillende beleidsvlakken (interne kwaliteitszorg, pedagogische beleid, personeelsbeleid-professionalisering, promotie en organisatie).

De aanvangsbegeleider helpt de directeur met de begeleiding van startende leerkrachten.

De ICT-coördinator voert mee het ICT-beleid en helpt het vormgeven en uitwerken.

De pedagogisch coördinatoren ondersteunen de realisatie van ons pedagogisch beleid:

 • de activiteitencoördinator volgt de grote activiteiten mee op.
 • de alternatieve-leercontext-coördinator (ALC-coördinator) volgt de afspraken met leerlingen en verenigingen op.
 • de zorgcoördinatoren geven de zorglessen voor de leerlingen muzieklab
 • team zorg brengt het zorgbeleid van de academie in kaart (aanpassingen en afwijkingen van de basistrajecten).

Administratie

De academie beschikt over een performant academiesecretariaat. 

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen (telefonisch en via mail bereikbaar tijdens de openingsuren). De taakverdeling is als volgt:

Administratief medewerker Martine:

 • personeelsadministratie
 • lokalen
 • Instrumentenverhuur

Administratief medewerker Chantal:

 • personeelsadministratie
 • lesverplaatsingen
 • lokalen
 • instrumentenverhuur

Directeur en schoolbestuur

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de kunstacademie. Samen met het schoolbestuur (gemeentebestuur van Lede) geeft de directie de academie vorm. 

De gemeente Lede vormt samen met de gemeenten waar de kunstacademie opleidingen aanbiedt (Erpe-Mere en Wichelen) een interlokale vereniging om het aanbod in de regio af te stemmen.