Toezicht, veiligheid en verzekering


Toezicht en sensibilisering voor veiligheid

Graag vragen we (groot)ouders om de kinderen liefst op te halen tegen het einde van de les. Dit geldt zeker voor de lessen in de Stationsstraat, EM dorpsstraat, EM Steenstraat (KLADDER), Wichelen en Serskamp, want daar is na de les geen opvang/toezicht voorzien. De leerkrachten vertrekken van daaruit meestal ook naar lessen op andere locaties, waardoor ze niet kunnen wachten op ouders die niet op tijd zijn. Daarom vragen we ook de nodige solidariteit dat ouders voor de les wachten tot de leerkracht er is, en na de les tot de leerlingen opgehaald zijn.

In Huize Moens en gebouw AC vergezelt een secretariaatsmedewerker in de mate van het mogelijke de kinderen naar de uitgang. Wanneer een leerling na vijf minuten niet is opgehaald, kan die in het wachtlokaal op de tweede verdieping naast het secretariaat wachten. Dit is evenwel niet onder toezicht en gebeurt dus op eigen verantwoordelijkheid.

Voor hun eigen veiligheid wachten kinderen nooit buiten of op de parking.

Leerlingen jonger dan 12 jaar kunnen alleen zelfstandig naar huis wanneer het vakje hiervoor in de agenda door de ouders is ingevuld en getekend. Ook spelen in de speeltuin in Lede kan alleen wanneer de ouders aanwezig zijn. Leerlingen die ‘ontsnappen’, spelen in deze speeltuin op eigen verantwoordelijkheid.

Geef als (groot)ouder die een kind ophaalt ook de nodige aandacht aan de veiligheid. Parkeer de wagen misschien net iets verder maar op een veilige plaats, en kom dan te voet tot aan de academie. En in de Dorpsstraat van Erpe-Mere is er achter het gebouw een grote fietsenstalling.

Samen gaan we voor een veilige academie!

Verzekering

Leerlingen van de academie zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor ongevallen van en naar school en tijdens de lesmomenten. 

Bij een incident moet je zo snel mogelijk het schoolsecretariaat verwittigen. Zij zullen je verder helpen met de administratieve afhandeling.