Aanbod en opleidingen

Het aanbod van de kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen is terug te vinden op onze website. Met vragen over de te volgen vakken kan je steeds terecht bij onze medewerkers op het secretariaat.

Op belangrijke schakelmomenten binnen de opleiding zullen de leerkrachten jou informeren over de mogelijkheden.

Standaard kan elke leerling één optie volgen binnen een domein. In onze Kunstacademie bieden we Muziek, Beeld en Woord aan. Verschillende domeinen combineren is mogelijk. 

Wanneer je een tweede optie binnen een domein wil volgen, of meer dan één instrument wil spelen, kan je contact opnemen met het secretariaat.

Lesmomenten

Voor de (meeste) klassikale vakken vind je een uurrooster op de website.

Lesmomenten voor andere (meestal individuele) vakken spreek je af met je leerkracht. Leerkrachten waken bij het opstellen van de invulling van de klasgroepen over verschillende groepsaspecten. Het is aan je leerkracht om voorstellen te doen rond mogelijke lesmomenten voor al zijn/haar leerlingen.

Lesmomenten kunnen in de loop van het schooljaar wijzigen om verschillende redenen (lesverplaatsingen, wissel leerkracht, overmacht). 

Afwijking lesmomenten

Bij afwijkingen van het wekelijks rooster zal je leerkracht je hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

Deze afwijkingen kunnen (onder andere) toonmomenten, uitstappen of lesverplaatsingen zijn.

Het spreekt voor zich dat deze afwijkende momenten ook verplichte lesmomenten zijn.

Een overzicht van wie waar wanneer precies lesgeeft, hangt uit bij het binnenkomen van de gebouwen in Lede of is te raadplegen via http://lede.apilosoft.be/lokalen

Zorglessen

Wanneer leerlingen voor muzieklab extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze uitgenodigd worden voor een zorgles. Deze lessen zijn beperkt in tijd en steeds gericht op een bepaald onderdeel. Het zijn geen parallellessen aan het standaard leerparcours. 

Start lessen

Alle lessen starten op een weekdag vanaf 1 september. 

Voor de nieuwe vakken is er meestal een start- en infomoment. Niet zeker wanneer dat valt? Informeer bij het secretariaat.

Vakanties en lesvrije dagen

Vakanties en lesvrije dagen vind je steeds terug in de academiekalender.

De vakantiedagen zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid. Meestal volgen academies de schoolvakanties. De start van een schoolvakantie ligt meestal op maandag, waardoor in onze academie de lessen op de zaterdag voor een schoolvakantie nog doorgaan.

Op 11 november, Paasmaandag, 1 mei, het Hemelvaartweekend en Pinkstermaandag zijn er geen lessen. 

Elk schooljaar telt ook twee of drie pedagogische studiedagen. Dat zijn dagen waarop de leerkrachten lesvrij zijn en de lessen voor leerlingen niet doorgaan.

Instrumenten huren

De academie biedt heel wat instrumenten te huur aan. 

Bij het begin van de huurperiode wordt een contract opgemaakt. Dit contract teken je en bezorg je (eventueel via de leerkracht) aan het secretariaat.

Jaarlijks betaal je een huurprijs. Bij snaarinstrumenten is er een supplement voor de snaren.

Huurinstrumenten zijn niet verzekerd vanuit de academie. Informeer bij je makelaar naar de mogelijkheden.

Bij het begin van een huurperiode betaal je ook een borg. Deze borg wordt terugbetaald als je je huurinstrument weer inlevert, als het instrument dan nog steeds helemaal in orde is. Het uitgangspunt is dat je je eindproef van de tweede graad speelt op je eigen instrument (instrument 2.4 jongeren/2.3 volwassenen). 

Koop nooit zomaar zelf een instrument. Raadpleeg daarvoor steeds je leerkracht. Die staat je bij om een goede keuze te maken.