Aanwezigheid leerlingen

Het is heel belangrijk dat leerlingen voldoende en regelmatig aanwezig zijn. Het leren aan de Kunstacademie is een continu traject. Elke onnodige onderbreking vraagt extra (en onnodige) energie om terug mee te zijn op jouw pad.

De overheid verplicht leerlingen om minstens twee derde van de lessen aanwezig te zijn. Enkel dan zorg je als leerling voor de omkadering waardoor we als academie voldoende leerkracht-uren ontvangen.

Ben je meer dan een derde van de lessen afwezig, kan je niet deelnemen aan de evaluatie, en ben je dus niet geslaagd.

Melden afwezigheid leerling

Ben je ziek of om een andere reden afwezig? Contacteer dan tijdig het academiesecretariaat, telefonisch of via mail. 

Sommige leerkrachten maken met hun leerlingen de afspraak om hen rechtstreeks op de hoogte te brengen van afwezigheid of ziekte. Als jij en je leerkracht deze afspraak gemaakt hebben, kan je een afwezigheid ‘standaard’ bij je leerkracht melden en in dat geval hoef je het secretariaat niet meer te contacteren. 

We werken met een online aanwezigheidssysteem, zodat iedereen op de hoogte is van je aan- of afwezigheid. 

Ben je maar één dag ziek, dan meld je dat aan je leerkracht of het secretariaat (zoals afgesproken) maar hoef je geen doktersbriefje binnen te brengen. Zo’n melding volstaat vier keer. Ben je voor meer dan één dag ziek, maak dan even een kopie van het briefje dat je nodig hebt voor school/werk en mail het door naar het secretariaat.

Iedere afwezigheid moet gewettigd zijn. Wanneer je langdurig of geregeld afwezig bent, moet je deze afwezigheid staven met een attest (bv. doktersattest, attest van de werkgever).

Ziekte leerkracht

Is de leerkracht ziek? 

Als je leerkracht ziek is, ontvang je een bericht per sms en e-mail. We proberen dit in de mate van het mogelijke tijdig te doen. Leerlingen hoeven dan niet naar de academie te komen.

Lessen die worden afgelast omwille van ziekte van een leerkracht worden niet ingehaald. Is de leerkracht langdurig afwezig wegens ziekte, dan gaat de academie op zoek naar een geschikte vervanger.

Afwezigheid leerkracht 

Is de leerkracht afwezig? 

Onze leerkrachten zijn artiesten. Dit betekent dat sommige lessen kunnen verschuiven omdat de leerkrachten zelf concerten of optredens hebben. Ook voor professionalisering kan aan een leerkracht een lesverplaatsing toegestaan worden. De info over deze lesverplaatsingen ontvang je van de leerkracht zelf.