Onze academie: Adviesraden

Academieraad

De academieraad is een adviesraad voor de Academie.

De academieraad is samengesteld uit leerlingen, ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit de verschillende culturele actoren uit de regio (muziek-, toneel- en andere socio-culturele verenigingen).

De academieraad is een participatieraad die het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan ook zelf advies geven over deze aangelegenheden.

De voorzitter van de academieraad is Ingrid Leys en secretaris is Dominique Janssens.

De leden van de academieraad zijn:

  • Als afgevaardigde voor de leerlingen/ouders: An De Coninck, Ilse Himschoot, Dominique Janssens, Ingrid Leys (voorzitter), Joris Derder
  • Als personeelslid academie: Liesbeth De Lombaert (secretaris)
  • Als afgevaardigde uit de muziek- en toneelverenigingen: Liesbet Cosyn, Marian De Nijs, Annemie Van Neck, Elfriede Decelle
  • Als afgevaardigde uit de culturele raden: Peter Van Accoleyen, Arnout Willockx
  • Als afgevaardigde vanuit het schoolbestuur: Bart Heestermans (schepen), Bart Jonkers (directeur)

Wens je je kandidaat te stellen voor de academieraad? Dan kan je contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

© Isabelle Ringoet